مهندس میثم احمدی                 مدرک : کارشناسیIt

ساکن : زیباکنار                           سن : 25

ایده پرداز - خلاق
بنیانگذار شرکت ویلا-بست
مدیر ارشد سایت شهرک باران
دارای برترین سایت اجاره ویلا در زیباکنار-انزلی