مهندس میثم احمدی   مدرک : کارشناسی It

                     ساکن : زیباکنار          سن : 26

                                  ایده پرداز - خلاق

                            بنیانگذار شرکت ویلا-بست

                          مدیر ارشد سایت شهرک باران

                دارای برترین سایت اجاره ویلا در زیباکنار-انزلی